Strövstigen


Välkommen att vandra på vår strövstig som sträcker sig från hamnen, genom byn och ut på Mellanskär och Ungskär!

Man passerar byn över en färist och närmar sig den gamla skolan. Stigen går över det som kallas för Drakarännan. Efter Drakarännan är slingan markerad med rödmålade stolpar, och bitvis är det också markerat med röd/vitmålning på stenar och berghällar. När man kommit till norra delen av ön kan man antingen gå tillbaka längs östra eller västra kanten för att så småningom komma tillbaka till byn och hamnen.

1. Hamnen


2. Ungskärs by Tidigare var Ungskär något av en centralort för östra skärgården, ön där det mesta av samhällsservicen var samlad. Det fanns post, telegraf och affär. Längs den garanterat bilfria byvägen passerar man hus med historier att berätta


3. Missionshuset Missionshuset är pietetsfullt renoverat av intresse - föreningen som nu också äger huset. Det byggdes på 1800-talet som affär och bostadshus men blev i början på 1900-talet missionshus och samlingslokal för nykter - hetslogen Skärgårdsfacklan. 


Där byn tar slut möts man av stängsel, grind och färist, tecken på att ön fortfarande utnyttjas som betesmark. Här möter ett landskap där man kan avläsa spår från miljoner år. Landskapet är mycket flackt. Den östblekingska urbergsslätten har eroderats ner för mer än 550 milj. år sedan. Istider har slipat berggrunde ytterligare.


4. Gärdet. Området öster om denna stenmur var förr en inhägnad slåttermark utnyttjad av de boende på Ungskär för att få vinterfoder. Utanför muren betade kor och får ägda av såväl ungskärsbor som bönder på fastlandet. Det typiska öppna landskapet med enbuskar och gräshedar har ska - pats av århundradens kreatursbete. Öns karga marker har begränsat möjligheterna till större jordbruk.


5. Skolan Utanför den egentliga byn ligger skolan som byggdes 1870. Eleverna kom från Ungskär och grannöarna. På 1970-talet lades den ner på grund av för få elever. Skolan är nu privat.


6. Drakarännan Sunden mellan egentliga Ungskär, Mellanskär och Drakskär var förr en skyddad väg in till fastlandet vid hårt väder men är nu igenväxta. Enligt sägnen har forn - tida vikingaskepp gett namn åt Drakskär och Drakarän - nan. Sägnen berättar också om en gömd vikingaskatt någonstans på skären.


7. Vilestenen Långöraborna besökte ofta Ungskär på väg till skola eller affär och passerade här på väg mellan båtplatsen vid Fåglakaret och byn.


8. Fåglakarsviken Här finns båtkåsar som långöraborna använde när de hade ärenden att uträtta på Ungskär.


9. Sjunkakrok I viken sägs dyn vara bottenlös. En vårkväll i början av 2000-talet brann skogen mellan Fåglakarsviken och Sjunkakrok. Man ser ännu de förkolnade enbuskarna.


10. Fågelskjul Här och på flera andra platser utefter stränderna finns enkla skyttevärn som använts vid fågeljakt, särskilt andjakt med hjälp av utlagda vettar.


11. Husgrunder. S.k. tomtningar, troligen från en medeltida säsongsboplats. Enkla hyddor användes av fiskarbönder från fastlandet för jakt och fiske under vår och höst. Liknande husgrunder finns på övriga öar i Östra Skärgården.


12. Böteskullen. Ungskärs högsta punkt (ca 5 m. ö. h.) , en bra utsiktspunkt för hela östra skärgården. Närmast ser man det öppna enbusklandskapet på Ungskär och grannöarna Lungskär, Stämmaskär, Vieskär och Mörtaskär. Sedan århundraden har detta varit ett beteslandskap och djuren har kunnat vandra fritt mellan öarna över de grunda sunden. Nam - net “Böte” förekommer ofta på höjder i skärgårdar och syftar på vårdkasar som tändes för att varna för hotande fiender. För folk i gamla tider måste det ha varit skräckinjagande när man såg skärgårdens bötar brinna.