Vaktman Åke Jönsson 

O Gud bevare du vårt land, vår fosterbygd i Nord

och giv att endräkt, frid alltmer, bland oss må bliva spord

Förtag du krigets hemska makt, låt fred få råda i vår trakt

I Blekings sköna land

vid Blekings sköna strand


Ur Blekingesången av Andreas Andersson Påhlsson, Ungskär


Det tunga batteriet på Lungskär började anläggas 1934. De bestod av tre 15,2 cm pjäser som kunde avfyras horisonten runt. Huvudskottriktningen var mot öster och skottvidden var 19 kilometer. Den viktigaste uppgiften var att förhindra framträngande mot Karlskronas östra inlopp. På Lungskär byggdes också en kommandoplats med avancerad mätutrustning. Det byggdes också förläggnings- och förbindelsetunnlar. 1944 installerades luftvärn i form av två 40 mm kanoner. Till dessa byggdes torn på Lungskär och Mellanskär. De flesta barackerna placerades på Mellanskär. Några byggdes på Lungskär.

 

När man övade med stridsladdad ammunition låg skolan inom riskområdet så barnen fick ledigt dessa dagar.

Under andra världskriget kom en ung skåning, Åke Jönsson, till Lungskär. Efter beredskapen fick han anställning som vaktman och verkade som sådan till sin död 1971. Han levde ensam på ön med sin hund i 26 år och är en profil i Ungskärs historia.


Batteriet var rustat vid ett flertal tillfällen under andra världskriget. Sista tillfället man övade var 1970 och batteriet utgick ur krigsorganisationen 1978. I dag är huvuddelen av barackbeståndet rivet liksom luftvärnstornen. Pjäserna är borttagna och skrotade. Pjäsplatserna och kommandoplatsen är övertäckta på ett föga pietetsfullt sätt. Trots det vittnar spåren om en viktig epok i vår nutidshistoria.