Ungskär har varit befolkad från 1600-talet av fiskare. Långörasläktens stamfader Håkan Svensson Kraak var född på Ungskär dog 1711 på Långören. Hans far var Sven Persson Kraak fiskare på Ungskär. Det fanns 4 fiskare på Ungskär 1680.

I boken ”Flottans förläggning till Karlskrona” står att man för mindre fartyg, med mindre än 6 fots djupgående, skall använda inloppet mellan Ungskär och Utlängan. I juli 1678 förordades fyra fiskare från Ungskär och sex från Stenshamn såsom lotsar vid infarten från öster och sydost i den blekingska skärgården.

Från vikingatiden har vi Drakaskär, Draksrännan som visar att vikingarna hade infart. Böteskullen för bevakning och signalställe från ön.

På Mellanskär ligger ”Böteskullen” med rester av grunden till en hydda. Böte var en signnaleld som användes av vikingarna runt 1000-talet. Mellanskär kan varit bemannat under sommaren med fiskare som fungerade som vakter för fienden till vikingabyn inne i Hallarumsviken

Året 1685 var 15 fast boende.1715 var det 22 boende 8 män och 3 kvinnor och 11 barn.

Oungkiähr (Ungskär)1685

Sven Larsson, h, d Lars 3             

Jon Persson, h, sohn Anders, Håkan Jonsson, h 5            

Gårdsp Kierstin, Sven Krak och h 2 +1        

Måns Svensson, h ,Anders Bult, h 4   

Under 1700-talet och början av 1800-talet växte befolkning för att efter 1850 till mer än 384 fast boende på ön år 1880.

Därefter minskade befolkningen till 313 år 1890, 142 år 1910, 105 år 1930 och 34 år 1980.


Anledningen till minskningen var utvandring till Norra Amerika. Från 1885-1896 reste 143 ungskärsbor till N.Amerika.

Den förste som for till Amerika från Ungskär var sjömannen Hans August Petersson som 7april 1885 fick flyttningsbetyg (Nr 15 i Torhamns församling) för att flytta till Norra Amerika. Han var född 1860-05-05 på Ungskär. Son till Peter Andersson och hans hustru Hanna Larsdotter Nordström. Den 11september 1885 fick hans syster, fiskardottern Hilda Christina Petersdotter, född 1868-08-10 på Ungskär, flyttningsbetyg till Norra Amerika (Nr 46). Hon for tillsammans med Hanna Elina Andersdotter född 1868-02-25 dotter till fiskaren Anders Eriksson och hans hustru Sissa Olasdotter. Flickorna var bara 17 år då de reste.


År 1952 var det 26 yrkesfiskare och 6 binäringsfiskare på Ungskär

med ett båtvärde på 123600 kr.

2020 är 3 personer bosatta och 5 personer skrivna på ön.

Foto sv/ färg Rolf Samuelsson om ingen annan angivits.

Foto sv/v bilder skannade från Ungskärsbornas fotoalbum.

Uppgifter i texter: hämtade från Rolfs släktforskning, Svar arkiv, Hitta.se, SCBs utdrag ur församlingarnas församlingsböcker, Lantmäteriet

Hjälp med läsning har varit Sven Olof Hultén med kompis Olle, från Malmö släktforskarförening.