Hemulens dikt  


Jag frågar, vad är lycka, kvällens frid,
en tryckning av en tass och intet mera

att segla ut ur gyttja, säv och vass
och havets stora frihet estimera.

Ack vad är livet, livet är en dröm

en stor och mycket egendomlig ström.

jag känner ömhet på den vilsna leden

men jag vet inte vad jag ska göra med den,

och världens mångfald trycker som ett lass.

jag längtar efter rodrets fasta tryckning i min tass.


Tove Jansson

Sydd av Gunilla Blivik f Magnusson