Ungskärs intresseförening är en allmännyttig, ideell förening.

Föreningen har till ändamål att åtaga sig de uppgifter som kan vara till gagn för Ungskärs befolkning och natur.

Intresseföreningen utser representanter till Östra skärgårdens samhällsförening och verkar som remissinstans för kommun, region, Länssryrelse etc.

Styrelsen består av:

Ordförande, Per Nordström

Vice ordförande, Martin Krona

Kassör, Charlott Peltonen

Sekreterare, Kerstin Trossö

Ledamot, Eva Melin

Suppleanter, Ulf Jönsson, Martin Nordström och Lisbeth Johansson

Revisorer: Jan Olofsson och Ingmar Olofsson

Revisorsuppleant: Olof Trossö

Valberedning: Josefin Trossö, Hanna Elg, Ulrika Olsson


Representanter Östra skärgårdens samhällsförening:

Ordförande, vice ordförande.

Ersättare, Marianne Ringius

Föreningen äger och förvaltar Ungskärs missionshus samt Majs och Torvalds lada som håller på att iordningsställas till samlingslokal.

Ladan invigs